• Κρητικά
    Χέρια

    Πιστοποίηση για τη διάδοση και ανάδειξη της κρητικής ποιότητας και κατοχύρωση των αυθεντικών κρητικών προϊόντων.
  • 1

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο δίκτυο «ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ», μόνο εφόσον τηρούνται το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση σας παρακαλώ πατήστε το παρακάτω κουμπί:

Αιτηση συμμετοχής στο δίκτυο "ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ"

 

Ενδεικτικά θα σας ζητηθούν να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:  
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ:  
ΑΦΜ:  
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ:  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ):  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ):  
FAX:  
E-MAIL:  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ: ΧΑΝΙΩΝ o ΡΕΘΥΜΝΟΥ o ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ o ΛΑΣΙΘΙΟΥ o
ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ:  
ΠΟΛΗ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (ΤΚ):  

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ/ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (εάν είναι διαφορετική από την έδρα της επιχείρησης)

ΝΟΜΟΣ: ΧΑΝΙΩΝ o ΡΕΘΥΜΝΟΥ o ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ o ΛΑΣΙΘΙΟΥ o
ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ:  
ΠΟΛΗ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (ΤΚ):  

Δ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΧΑΝΙΩΝ o ΡΕΘΥΜΝΟΥ o
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ o ΛΑΣΙΘΙΟΥ o
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ:  


Ε. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ/ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ:  
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(απαλλακτικό κτλ.)

 

ΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αναφέρετε τον/τους ΚΑΔ της επιχείρησης που σχετίζεται/ονται με την παραγωγική/ μεταποιητική μονάδα της επιχείρησης (όπως απεικονίζονται στη βεβαίωση της εφορίας)
Κωδικός Περιγραφή Δραστηριότητας
   

 

Ζ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Αναφέρετε συνοπτικά ιστορικά στοιχεία της εταιρείας (έτος ίδρυσης, προσωπικό, διάδοχη κατάσταση κλπ.)
 
2. Επισυνάψτε κατάλογο με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας σας
 
3. Ποιό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας σας;
 
4. Εκτός από κατασκευαστής, είστε και έμπορος των προϊόντων που κατασκευάζετε/ μεταποιείτε; ΝΑΙ o ΟΧΙ o
5. Εμπορεύεστε και άλλα προϊόντα πέραν αυτών που κατασκευάζετε/ μεταποιείτε εσείς; ΝΑΙ o ΟΧΙ o

Παρακαλώ διευκρινίστε:

6. Πραγματοποιείτε εξαγωγές; ΝΑΙ o ΟΧΙ o
Εάν ναι, σε ποιές χώρες;
 
7. Πραγματοποιείτε πωλήσεις μέσω διαδικτύου; ΝΑΙ o ΟΧΙ o
Εάν ναι, σε ποιές χώρες;
 
8. Η επιχείρηση διαθέτει πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ); ΝΑΙ o ΟΧΙ o
Εάν ναι, ποιό ΣΔΠ;
 
       

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

(το έντυπο μπορεί να αναπαραχθεί και να συμπληρωθεί ανάλογα με τον αριθμό των προς πιστοποίηση προϊόντων)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Επιλογή μίας κλάσης από τη σχετική λίστα κλάσεων προϊόντων
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:  
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: (να γίνει αναφορά στην ιστορία του προϊόντος, τα υλικά κατασκευής και την προέλευση αυτών και άλλα στοιχεία που κρίνονται χρήσιμα)
 
2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (επισυνάψτε διάφορες φωτογραφίες του προϊόντος, κατά το δυνατόν υψηλότερης ανάλυσης, από διάφορες γωνίες, σε ένα ουδέτερο φόντο π.χ. λευκό)
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (περιγράψτε τα διάφορα στάδια παραγωγής, χρησιμοποιώντας διάγραμμα ροής και επεξηγηματικές φωτογραφίες)
 
4. ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (πόσοι διαφορετικοί τύποι προϊόντος υπάρχουν με διαφορετικές διαστάσεις, χρώματα κτλ.)
 
5. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (διαστάσεις, βάρος, σχήμα κτλ.)
 
6. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (αξιοπιστία, αντοχή, λειτουργικότητα κτλ.)
 
7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (αναφέρετε τις συσκευασίες που χρησιμοποιείτε για το προϊόν)
 
8. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
10. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 
11. Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι δύναται το προϊόν να πιστοποιηθεί (δίνοντας έμφαση στη σχέση του προϊόντος με την παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό και την τέχνη της Κρήτης)
 
12. Το προϊόν είναι χειροποίητο; ΝΑΙ o ΟΧΙ o
13. Οι Α' ύλες που χρησιμοποιούνται είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά για την παραγωγή του προϊόντος; ΝΑΙ o ΟΧΙ o
14. Ο τρόπος παραγωγής/μεταποίησης/σύνθεσης του προϊόντος αντιστοιχεί στην παραδοσιακή κρητική πρακτική; ΝΑΙ o ΟΧΙ o
15. Το προς πιστοποίηση προϊόν διέρχεται από ποιοτικό έλεγχο; ΝΑΙ o ΟΧΙ o
16. Το σύνολο των φάσεων παραγωγής του προς πιστοποίηση προϊόντος γίνεται στην παραγωγική/μεταποιητική μονάδα της επιχείρησης; ΝΑΙ o ΟΧΙ o
εάν όχι, παρακαλούμε αναφέρετε τις φάσεις παραγωγής που γίνονται:
- εντός Περιφέρειας Κρήτης    
- εντός Ελλαδικού χώρου    
- σε άλλες χώρες    
17. Το προς πιστοποίηση προϊόν είναι αποτέλεσμα μεταποίησης ή/και συναρμολόγησης στην παραγωγική/μεταποιητική μονάδα της επιχείρησης;
Μεταποίηση o Συναρμολόγηση o και τα δύο o

Παρακαλώ διευκρινίστε:

18. Αναφέρετε το σύνολο των υλών/υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προς πιστοποίηση προϊόντων και τον τόπο προέλευση τους
Ύλες/Υλικά Τόπος προέλευσης
 
 
               

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, η ενδιαφερομένη επιχείρηση υποβάλει την αίτηση σε έντυπη μορφή, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωσης εφορίας ή πρόσφατη εκτύπωση από taxisnet όπου απεικονίζονται τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, ενεργοί ΚΑΔ κτλ.).
  2. Νόμιμο αποδεικτικό νόμιμου εκπροσώπου για επιχειρήσεις πλην ατομικών (π.χ. πρόσφατο καταστατικό, ΦΕΚ εκπροσώπησης σε ισχύ κτλ.)
  3. Πιστοποιητικό αρμόδιου Επιμελητηρίου Κρήτης ότι η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη και οικονομικά ενήμερη.
  4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή νόμιμη απαλλαγή.
  5. Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογικών δηλώσεων (έντυπα Ε1, Ε3 κ.α.)